Tak się uczymy :)

FILE0130.JPG
FILE0130.JPG

FILE0192.JPG
FILE0192.JPG

FILE0193.JPG
FILE0193.JPG

FILE0130.JPG
FILE0130.JPG

1/4
Każdy z nas powinien mieć pamiątkę ze swojego pływania :)