Tak pływamy.

Demonstration

Trener Adrian Jarzębski w akcji :)

9 Strokes

25m w 9 ruchów :)

Praca nad nogami do klasyka

Praca nad ułożeniem sylwetki do klasyka

Klasyk - synchronizacja ruchów

 

Swobodne wynurzanie sylwetki z wydłużeniem.